Naše služby

VYKUPUJEME

ORNÉ PŮDY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY, LESNÍ POZEMKY,VODNÍ PLOCHY, NEPLODNÉ PŮDY

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

ODKUPUJEME DŘEVO NASTOJATO

POUZE ODKOUPÍME DŘEVO Z LESA A VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S JEHO VYTĚŽENÍM HRADÍME MY

PRODÁVÁME ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ

Prodej lesa

 • 1.

  PRODEJ POZEMKU VLASTNÍMI SILAMI

  PŘI PRODEJI ČI VÝKUPU LESA JE ZAPOTŘEBÍ VYŘÍDIT VELKÉ MNOŽSTVÍ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MNOHO DALŠÍCH Z RŮZNÝCH ODVĚTVÍ. AČ MOHOU TYTO PŘEVODY VYPADAT JEDNODUŠE, NENÍ TOMU TAK VŽDY. JSOU K TOMU ZAPOTŘEBÍ VEŠKERÉ DOKUMENTACE O POZEMKU JAKO NAPŘ. LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN (LHP), PŘÍPADNĚ LESNÍ HOSPODÁŘSKÁ OSNOVA (LHO), POROSTNÍ MAPA, AJ.

 • 2.

  PRODEJ POZEMKU VLASTNÍMI SILAMI

  DALŠÍM KROKEM JE TŘEBA ZJISTIT, KE KTERÉMU ÚŘADU VÁŠ LES SPADÁ. TO LZE DOHLEDAT U ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE, ČI Z LISTU VLASTNICTVÍ (LV) DOSTUPNÉHO NA POBOČKÁCH CZECHPOINTU, MĚSTSKÝCH ČI OBECNÍCH ÚŘADECH. JELIKOŽ NEJSOU VŠECHNY TYTO INFORMACE DOSTUPNÉ POUZE NA JEDNOM MÍSTĚ, JE TAK NA VÁS ABYSTE STRÁVILI SVŮJ VOLNÝ ČAS BĚHÁNÍM PO ÚŘADECH, ODBORECH A JINÝCH INSTITUCÍCH POTŘEBNÝCH KE KONEČNÉMU PŘEVODU POZEMKU.

 • 3.

  PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ S ALOSTAR

  V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE ČAS A ANI NÁLADU SE TĚMITO VĚCMI ZABÝVAT A ZAJÍMÁ VÁS POUZE ČISTÝ VÝNOS Z PRODEJE POZEMKU, TAK JSME TADY OD TOHO MY.

 • 4.

  PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ S ALOSTAR

  FIRMA ALOSTAR S.R.O. SE JIŽ NĚKOLIK LET ZABÝVÁ ZPROSTŘEDKOVÁNÍM PRODEJE A VÝKUPEM LESNÍCH POZEMKŮ NEJEN PRO OLOMOUCKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ, ALE PRO CELOU ČESKOU REPUBLIKU. ZAJIŠŤUJEME KOMPLEXNÍ ODBORNOU NABÍDKU SLUŽEB SPOJENOU S PRODEJEM LESA, KTERÁ NÁS ODLIŠUJE OD REALITNÍCH KANCELÁŘÍ. OPROTI REALITNÍM MAKLÉŘŮM JSME V OBORU LESNICTVÍ DOSTATEČNĚ VZDĚLANÍ A DOKÁŽEME VÁM TAK NABÍDNOUT KVALITNÍ ODBORNÝ SERVIS.

 • 5.

  JAKÁ BUDE CENA?

  NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ ODBORNÉ ANALÝZY A VÝPOČTEM S POROVNÁNÍM PRŮMĚRNÝCH CEN JIŽ ZREALIZOVANÝCH PRODEJŮ, JSME SCHOPNI VYČÍSLIT SKUTEČNOU TRŽNÍ HODNOTU VAŠEHO POZEMKU.

Ceník palivového dřeva

Tvrdé palivové dřevo DB,HB,JS,JV,BR

PALIVO
MNOŽSTVÍ
CENA
Metrové štípy 1 prm 2000,-
Polena 50, 40, 35, 33, 30 cm 1 prms
1500,-
Polena 25 cm 1 prms 1600,-

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Odpad 10.000,- s DPH.

Měkké palivové dřevo

PALIVO
MNOŽSTVÍ
CENA
Metrové štípy 1 prm 1500,-
Polena 50, 40, 35, 33, 30 cm 1 prms
1200,-
Polena 25 cm 1 prms 1300,-

* Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Odpad 4.000,- s DPH.

Ceník dubových štípaných kůlů

Délka kůlu
Cena/Ks
160 cm 130,-
180 cm 145,-
200 cm 160,-
220 cm 170,-
250 cm 250,-
280 cm 280,-

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.

99
spokojených zákazníků
99
prodaných pozemků
99
vysazených stromů

NAŠE NABÍDKA

Kontakt

ALOSTAR S.R.O.
HRANICE VII - SLAVIČ 122
753 61 HRANICE
DIČ:CZ01461656
IČ:01461656

Prodej palivového dřeva

Tereza Táborská
Telefon:
721 220 144