Naše služby

VYKUPUJEME

ORNÉ PŮDY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY, LESNÍ POZEMKY,VODNÍ PLOCHY, NEPLODNÉ PŮDY

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

ODKUPUJEME DŘEVO NASTOJATO

POUZE ODKOUPÍME DŘEVO Z LESA A VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S JEHO VYTĚŽENÍM HRADÍME MY

PRODÁVÁME ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ

Prodej lesa

 • 1.

  PRODEJ POZEMKU VLASTNÍMI SILAMI

  PŘI PRODEJI ČI VÝKUPU LESA JE ZAPOTŘEBÍ VYŘÍDIT VELKÉ MNOŽSTVÍ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MNOHO DALŠÍCH Z RŮZNÝCH ODVĚTVÍ. AČ MOHOU TYTO PŘEVODY VYPADAT JEDNODUŠE, NENÍ TOMU TAK VŽDY. JSOU K TOMU ZAPOTŘEBÍ VEŠKERÉ DOKUMENTACE O POZEMKU JAKO NAPŘ. LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN (LHP), PŘÍPADNĚ LESNÍ HOSPODÁŘSKÁ OSNOVA (LHO), POROSTNÍ MAPA, AJ.

 • 2.

  PRODEJ POZEMKU VLASTNÍMI SILAMI

  DALŠÍM KROKEM JE TŘEBA ZJISTIT, KE KTERÉMU ÚŘADU VÁŠ LES SPADÁ. TO LZE DOHLEDAT U ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE, ČI Z LISTU VLASTNICTVÍ (LV) DOSTUPNÉHO NA POBOČKÁCH CZECHPOINTU, MĚSTSKÝCH ČI OBECNÍCH ÚŘADECH. JELIKOŽ NEJSOU VŠECHNY TYTO INFORMACE DOSTUPNÉ POUZE NA JEDNOM MÍSTĚ, JE TAK NA VÁS ABYSTE STRÁVILI SVŮJ VOLNÝ ČAS BĚHÁNÍM PO ÚŘADECH, ODBORECH A JINÝCH INSTITUCÍCH POTŘEBNÝCH KE KONEČNÉMU PŘEVODU POZEMKU.

 • 3.

  PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ S ALOSTAR

  V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE ČAS A ANI NÁLADU SE TĚMITO VĚCMI ZABÝVAT A ZAJÍMÁ VÁS POUZE ČISTÝ VÝNOS Z PRODEJE POZEMKU, TAK JSME TADY OD TOHO MY.

 • 4.

  PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ S ALOSTAR

  FIRMA ALOSTAR S.R.O. SE JIŽ NĚKOLIK LET ZABÝVÁ ZPROSTŘEDKOVÁNÍM PRODEJE A VÝKUPEM LESNÍCH POZEMKŮ NEJEN PRO OLOMOUCKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ, ALE PRO CELOU ČESKOU REPUBLIKU. ZAJIŠŤUJEME KOMPLEXNÍ ODBORNOU NABÍDKU SLUŽEB SPOJENOU S PRODEJEM LESA, KTERÁ NÁS ODLIŠUJE OD REALITNÍCH KANCELÁŘÍ. OPROTI REALITNÍM MAKLÉŘŮM JSME V OBORU LESNICTVÍ DOSTATEČNĚ VZDĚLANÍ A DOKÁŽEME VÁM TAK NABÍDNOUT KVALITNÍ ODBORNÝ SERVIS.

 • 5.

  JAKÁ BUDE CENA?

  NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ ODBORNÉ ANALÝZY A VÝPOČTEM S POROVNÁNÍM PRŮMĚRNÝCH CEN JIŽ ZREALIZOVANÝCH PRODEJŮ, JSME SCHOPNI VYČÍSLIT SKUTEČNOU TRŽNÍ HODNOTU VAŠEHO POZEMKU.

Ceník palivového dřeva

PALIVO
MNOŽSTVÍ
CENA LOŽENÍ
Dříví listnaté tvrdé- polínka 33cm 1 prm 1700,- Rovnané
Dříví listnaté tvrdé- polínka 33cm 1 prms
1200,- Sypané
Dříví listnaté tvrdé- štípy 1m 1 prm 1350,- Rovnané
Dříví listnaté,jehličnaté měkké štípy 1m 1 prm 900,- Rovnané
Dříví listnaté,jehličnaté měkké polínka 33cm 1 prm 1200,- Rovnané
Dříví listnaté,jehličnaté měkké polínka 33cm 1 prms
900,- Sypané

Ceník dubových štípaných kůlů

Délka kůlu
Cena/Ks
160 cm 80,-
170 cm 85,-
180 cm 90,-
190 cm 95,-
200 cm 100,-
210 cm 105,-
220 cm 110,-
230 cm 115,-
240 cm 144,-
250 cm 150,-
260 cm 156,-
270 cm 162,-
280 cm 168,-

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.

99
spokojených zákazníků
99
prodaných pozemků
99
vysazených stromů

NAŠE NABÍDKA

Lesní pozemky Jasenice
Lesní pozemky Jasenice
18. 10. 2018
Prodáme lesní pozemky p. č. 1984/11 a 118/22 na k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí o celkové výměře 10 970 m2. Pozemek je vhodný k těžbě. Zásoba dřeva cca 150 m3.
Pozemky Služátky
Pozemky Služátky
17. 10. 2018
Prodáme pozemky na k. ú. Služátky, LV 28. Jedná se o pozemky: č. p. 371/2 zahrada o výměře 765 m2, č. p. 371/1 lesní pozemek o výměře 1 558 m2, č. p. 397 trvalý travní porost o výměře 1

Kontakt

ALOSTAR S.R.O.
HRANICE VII - SLAVIČ 122
753 61 HRANICE
DIČ:CZ01461656
IČ:01461656

Prodej palivového dřeva

Tereza Táborská
Telefon:
721 220 144